Εικαστικό εργαστήρι

Το Εικαστικό εργαστήρι της Πινακοθήκης λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 1995 σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στην καρδιά του μουσείου. Τα τακτικά δημιουργικά προγράμματα του Εργαστηρίου απευθύνονται στα παιδιά της περιοχής κυρίως, που συμμετέχουν δωρεάν σε οργανωμένους κύκλους συναντήσεων.

Στόχος των μαθημάτων αυτών είναι να δώσουν στα παιδιά την ευκαιρία να γνωρίσουν τα έργα της Πινακοθήκης, να έρθουν σε επαφή με την τέχνη, να πειραματιστούν με υλικά και τεχνικές, να εκφραστούν, και να νιώσουν τη χαρά της δημιουργίας.

Στα πλαίσια της ξενάγησης σχολικών ομάδων, οργανώνονται επίσης πιο σύντομα προγράμματα εικαστικής έκφρασης, ανάλογα με την ηλικία και τις ανάγκες των παιδιών.

Στο χώρο του Εργαστηρίου λειτουργεί έκθεση παιδικής τέχνης με έργα παιδιών που έχουν λάβει μέρος στα προγράμματα της Πινακοθήκης ή με έργα παιδιών από άλλες περιοχές της χώρας ή του εξωτερικού.

Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Εικαστικού Εργαστηρίου, οργανώνονται ομιλίες από επισκέπτες καθηγητές, φιλοξενούνται γνωστοί καλλιτέχνες στο Μέτσοβο και πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές ανταλλαγές με παιδιά από άλλες περιοχές της χώρας.

Mε στόχο την επαφή και την ανταλλαγή απόψεων με τους εκπαιδευτικούς της περιοχής, oργανώνονται τακτικές συναντήσεις για συζήτηση και αλληλοενημέρωση, καθώς και σεμινάρια σχετικά με την τέχνη και την αισθητική αγωγή.

Η λειτουργία του Παιδικού Εργαστηρίου της Πινακοθήκης ξεκίνησε το 1995.