Συνέδρια / Συμπόσια

Τέχνη και Ελληνισμός της διασποράς
Τέχνη και Εκπαίδευση
Τέχνη και Συλλέκτης
Όψεις της δημιουργικότητας
Ο φόβος στην τέχνη και στη ζωή