Κυκλοφόρησε η συνέκδοση των Ιδρυμάτων Βουλής & Αβέρωφ-Τοσίτσα "Ευάγγελος Αβέρωφ: επιστολές προς τον Μιχαήλ Τοσίτσα (1938-1948)"

Ευάγγελος Αβέρωφ: επιστολές προς τον Μιχαήλ Τοσίτσα (1938-1948)
Ευάγγελος Αβέρωφ: επιστολές προς τον Μιχαήλ Τοσίτσα (1938-1948)

Πρόκειται για μια έκδοση, η οποία περιλαμβάνει τις επιστολές που ο Ευάγγελος Αβέρωφ απηύθυνε στον βαρώνο Μιχαήλ Τοσίτσα, κάτοικο Ελβετίας, την περίοδο 1938-1948, και οι οποίες κατέληξαν στην καταλυτική συμβολή του δευτέρου στην ανάληψη μεγάλων αναπτυξιακών, πολιτισμικών και εκπαιδευτικών δράσεων στο Μέτσοβο. Μέσα από αυτές, δύο άγνωστα μεταξύ τους και πολύ διαφορετικά πρόσωπα, συζητούν για τη μεταμόρφωση ενός φτωχού ορεινού χωριού σε πρότυπο ανάπτυξης με σεβασμό στην πολιτισμική ταυτότητα, ενώ παράλληλα αναφέρονται σε σημαντικά ιστορικά γεγονότα της εποχής, σε θέματα κοινωνικά, σε ιδεολογικές και αισθητικές αναζητήσεις. 

Οι επιστολές του Ευάγγελου Αβέρωφ, γραμμένες στα γαλλικά, παρουσιάζονται στον τόμο μεταφρασμένες και υπομνηματισμένες. Συμπληρώνονται με το εικονογραφικό υλικό και το υπόμνημα για το Μέτσοβο που απέστειλε ο Ευ. Αβέρωφ στον Μιχαήλ Τοσίτσα. Ακόμη, ο τόμος περιλαμβάνει κείμενα των Λυκούργου Κουρκουβέλα και Ευάνθη Χαζηβασιλείου για τη συγκρότηση της προσωπικότητας και της ιδεολογίας του Ευ. Αβέρωφ, ενώ εμπλουτίζεται με παραρτήματα σχετικά με το ιστορικό της ίδρυσης του Ιδρύματος Τοσίτσα από τον ίδιο τον Ευ. Αβέρωφ και τις μεταγραμμένες πρωτότυπες επιστολές στα γαλλικά. Ο τόμος προσφέρει στο ευρύ κοινό αλλά και τους ερευνητές πρωτογενές υλικό μέσα από το οποίο προβάλλει μια σειρά σημαντικών ζητημάτων –στενότερα και ευρύτερα πολιτικών–, ενώ παράλληλα αποτυπώνονται στοιχεία προσωπικά, βιωματικά και ιδεολογικά που συμβάλλουν στην κατανόηση σημαντικών διεργασιών που αφορούν τη χώρα και την κοινωνία της σε εκείνη τη χρονική στιγμή.

Επιμέλεια έκδοσης: Ευάνθης Χατζηβασιλείου

Μοιραστείτε τη σελίδα