Όροι χρήσης

Καλώς ήρθατε στο averoffmuseum.gr. Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί το ηλεκτρονικό πωλητήριο (εφεξής «Πωλητήριο») του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ Ε. ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑ», με έδρα το ΜΕΤΣΟΒΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΤΚ 44200, ΑΦΜ 090055660, Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων, ΤΗΛ.: +30 6560 41210.

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις καλύπτουν αποκλειστικά κάθε πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών μέσω του «Πωλητηρίου» του «Ιδρύματος Ε. Αβέρωφ» που βρίσκεται στον ιστότοπο www.averoffmuseum.gr (εφεξής το «site»).

 Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο του «site» (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, βίντεο και λογισμικού) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του «Ιδρύματος Ε. Αβέρωφ/Πινακοθήκης Ε. Αβέρωφ» και προστατεύεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Εξαιρείται η πνευματική ιδιοκτησία τρίτων, άλλων συνεργατών και φορέων, για την οποία το «Πωλητήριο» έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές του αποκλειστικά ανάγκες.

Απαγορεύεται αυστηρά η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου οποιουδήποτε τμήματος του «site» για εμπορικούς σκοπούς χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του ιδρύματος. Η χρήση του περιεχομένου για άλλους εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, καθώς και για προσωπική ενημέρωση επιτρέπεται εφόσον υπάρχει η απαραίτητη ένδειξη προέλευσης του από το «site».

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το «site» ή το «ΙΔΡΥΜΑ Ε. ΑΒΕΡΩΦ/ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Ε. ΑΒΕΡΩΦ» αποτελούν αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα του «Ιδρύματος ε. Αβέρωφ» ή/και του «site» και προστατεύονται από τους ελληνικούς κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας. Η εμφάνισή και έκθεση τους στο «site» δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 Περιορισμός Ευθύνης

Το «Πωλητήριο» ενημερώνει τον πελάτη με βάση τα τηρούμενα κάθε φορά στοιχεία διαθεσιμότητας ή μη των προϊόντων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα αυτών. Σε κάθε περίπτωση το «Πωλητήριο» αναλαμβάνει να ενημερώσει εγκαίρως τον πελάτη για τη μη διαθεσιμότητα, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Το «Πωλητήριο» επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Εάν δεν είναι δυνατόν να παραδοθούν τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου, το «Πωλητήριο» αναλαμβάνει να ενημερώσει εγκαίρως τον πελάτη μέσω email, προκειμένου εκείνος να δηλώσει τους όρους ολοκλήρωσης της παραγγελίας του.

Το «Πωλητήριο» δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις ή ζημία από αιτία σχετική με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του «site», με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτό, ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Το «Πωλητήριο» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχονται χωρίς σφάλματα οι σελίδες, υπηρεσίες και το περιεχόμενο, ωστόσο δεν μπορεί να το εγγυηθεί.

Το περιεχόμενο του «site» παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμία απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Το «Πωλητήριο» δεν δεσμεύεται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα του περιεχομένου για οποιονδήποτε σκοπό.